Immunoloogilised ained sigalastele

Product ATC code Toimeaine
Biosuis Parvo L(6)inj 20ml QI09AL51 sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin*Leptospira ina.vak
Biosuis Parvo L(6)inj 20ml QI09AL51 sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin*Leptospira ina.vak
Eryseng Parvo 25ds 50ml 1TK QI09AL01 Erysipelothrix inaktiveeritud vaktsiin+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
Eryseng Parvo 50ds 100ml 1TK QI09AL01 Erysipelothrix inaktiveeritud vaktsiin+sigade inaktiveeritud parvoviirusvaktsiin
Porcilis Glässer 50ml 1TK QI09AB07 Actinobacillus/Haemophilus vaktsiin
Suiseng 10 doosi(20ml) 1tk QI09AB08 Esherichia vaktsiin+Clostridium vaktsiin
Suiseng 25 doosi(50ml) 1tk QI09AB08 Escherichia vaktsiin+Clostridium