Leheväetised - kasutamine ning tehnoloogia teoorias ja praktikas