Lõõla farmis haldab karja Dairy Comp 305

30.septembril 2014 avatud Trigon Dairy Farming Estoniale kuuluv Väätsa Agro Lõõla farmikompleks on Eesti suurim. Lõõla farmi loomisesse on omapoolse panuse andnud ka AS Remedium ja Alta Eesti taastootmisprogramm. Karja taastootmise paremaks korraldamiseks kasutatakse Remediumi ekspertide abi. Lõõla farmis haldab karja karjahaldustarkvara Dairy Comp 305. AS Remedium Alta Eesti projektijuht Sven Tammoja kirjutab Äripäeva juhtival põllumajandusuudiste veebilehel lähemalt, mil moel on AS Remedium kaasa aidanud Euroopa suurima piimafarmi loomises, olles koostööpartneriks karja taastootmissüsteemide väljaarendamisel.

Sven Tammoja räägib: "Väätsa Agro Lõõla piimafarm on kindel tõestus, et põllumajandus ja innovaatika kuuluvad kokku. Olevikust ja tulevikust rääkimine muudab minevikule pilgu heitmise sageli möödapääsmatuks. AS Väätsa Agro ja Remediumi vahelise üle kahe aasta väldanud koostöö esimene ja kindlasti märgilise tähtsusega verstapost oli Alta Eesti taastootmisprogrammi raames karjahaldustarkvara Dairy Comp 305 installeerimine ja primaarse tarkvarana rakendamine Lõõla algses vabapidamisfarmis.  

Dairy Comp 305 on USA päritolu ettevõtte Valley Agricultural Software (edaspidi VAS) poolt väljaarendatud maailma juhtivaim karjahaldustarvara. Vastava tarkvara rakendamiseks Lõõlal lõime koostöös VAS-iga Jõudluskontrolli Keskuse poolt kogutud andmete põhjal andmefaili, mis sisaldab endas maksimaalselt kõikide karjasolevate veiste andmeid, ka kõikide eelnevate laktatsioonide kohta. See on kindlasti kõige terviklikum ja mahukam farmiskasutatav andmekogu Eestis!

Dairy Comp 305 on täna üles seatud selliselt, et kahel korral päevas on garanteeritud ka andmevahetus sealse karusell-lüpsiplatsi haldustarvaraga DelPro, mis tagab tervikliku ja maksimaalse informatsiooni iga lehma kohta.

Dairy Comp 305 kasutuselevõtt on andnud meile suurepärase võimaluse rakendada esmakordselt Eestis Lõõla uues vabapidamisfarmis kõiki AS Remedium poolt väljatöötatud taastootmisalaseid programme:

  • Aretusprogramm põhineb aretustarkvaral AltaGPS. Vastava tarkvara abil oleme seadnud AS Väätsa Agro piimakarjale aretuseesmärgid ning koostanud seemendusplaanid, mis laaditakse Dairy Comp 305 loomakaartidele.
  • Emakaterviseprogramm - AS Väätsa Agro oli esimene põllumajandusettevõte Eestis, kes rakendas möödunud aastal emakaterviseprogrammi, mis näeb ette kõikide vastpoeginud lehmade iganädalast ultraheliuuringut. Uuringutulemused sisestatakse loomakaartidele ning vajadusel kuvatakse järgmise uuringu töölehtedel.
  • Inna ja ovulatsiooni sünkroniseerimisprogramm – Oleme Dairy Comp 305-de loonud vastavad funktsioonid, mis genereerivad loomaarstile automaatselt töölehed iganädalasteks sünkroniseerimistöödeks.

Strateegiad on vajalikud seadmaks eesmärke ja loomaks tegevuskavasid.

Karjahaldustarvara aitab meil tegevuskavasid rakendada ja sisseviidud muudatuste tulemusi monitoorida. Kõige olulisemad on siinkohal inimesed, kellel on julgust olla innovaatlised ja kes ühiselt loodut oma igapäevatöös ellu viivad ning tagavad seeläbi AS Väätsa Agro tulemusnäitajate järjepideva kiire kasvu.

Meile on suur au anda omapoolne panus Euroopa Liidu suurima piimafarmi loomisesse ja AS Väätsa Agro Lõõla piimafarm on kindel tõestus, et põllumajandus ja innovaatika kuuluvad kokku!"

Artikkel on avaldatud 01.oktoobril 2014 pollumajandus.ee-s. Loe täispikka artiklit SIIN.

Lõõla farmi lehmad (Foto: Andres Haabu, Äripäev)